Jezírka

   Fontány

Darkovice 1: Původní dvoupatrové jezírko se dvěma splávky

Darkovice 2: První zvětšení: Stěny dolního jezírka byly změněny z šikmých na kolmé, provedeno prohloubení a  stabilnější ukončení okrajů .

Darkovice 3: Druhé zvětšení: Zvětšení plochy i hloubky, stěny zpevněny ztraceným bedněním a vyvedeny nad úroveň půdy.

St. Ves 2018: Podlouhlé jezírko s koi kapry a mostkem, a nádrž na chov ryb

Třebovický Mlýn 2017: Jezírko s koi kapry a prameny potůčku, vyvěrající na několika místech podél plotu. 

Malenovice 2017: Rekonstrukce velkého koupacího jezírka 

Děhylov 2016: Fontánka z bloku čediče se stékající vodou. Obložení tvoří kameny dostupné na trhu pod názvem "Zebra" taktéž drobné kamenivo je "zebra", neboli "kamenná kůra" ve dvou velikostech. 

Karviná fa LAMA 2015: Okrasné jezírko se splavem

Michálkovice 2015: Obrovská fontána s tryskající vodou

Komor.Lhotka 2015: Velké koupací jezírko v podhůří Beskyd

Třebovický Mlýn 2014: Přední jezírko s koi kapry a vodníkem.

Ostrava 2014: Vodní prvek s kamenem, z něhož z horní části vyvěrá voda do jezírka. Filtr a čerpadlo jsou uloženy pod kamenem

Frýdek Místek 2011: Koupací jezírko se skalkou